Voortgang op beleid

Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag.

Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag.
Net zoals de gemeente haar begroting structureel sluitend wil houden, willen inwoners en bedrijven van de stad dat ook. Daarom zijn we terughoudend met het verhogen van de lokale lasten en verlagen we die waar het kan. Zo is de rioolheffing per 2022 teruggebracht van een jaarlijks stijgingspercentage van 4% (inclusief inflatie) naar enkel inflatie. Dit als resultante van het in juli 2021 vastgestelde nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan.

Voor de wegvallende precario inkomsten (het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven mag niet meer per 1 januari 2022) is een oplossing gevonden in het extra indexeren (2,6%) van de OZB-percentages. De OZB 2022 stijgt daarom met de inflatie en 2,6% extra om gemiste inkomsten precariobelasting te compenseren. Tegenover deze verhoging staat een verlaging van de precariobelasting die door Evides in rekening wordt gebracht aan de bewoners.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04