Voortgang op beleid

Doelstelling 4: Dordrecht functioneert als centrumstad van de regio en toegangspoort van de Randstad.

Doelstelling 4: Dordrecht functioneert als centrumstad van de regio en toegangspoort van de Randstad.
Onze ambities op het gebied van woningbouw en werkgelegenheid kunnen we niet alleen realiseren. We hebben hiervoor ook andere overheden, maatschappelijke partners, onderwijs en het bedrijfsleven nodig. De afgelopen jaren hebben we een aantal projecten al samen opgepakt. Dit gaan we de komende jaren verder uitbreiden en intensiveren.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04