Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Het geven van ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

Doelstelling 1: Het geven van ruimte aan initiatieven uit de samenleving.
Daar waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan als vanzelf nieuwe netwerken en initiatieven. Dit zien we terug bij inwoners die met elkaar samenwerken, ondernemers die gezamenlijk optrekken en andere netwerken die de stad mooier maken. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er veel initiatieven ontstaan of versneld. Daar waar we als gemeente aan zo'n samenwerking of gezamenlijk plan kunnen bijdragen, doen we dat ook. Wij zien in netwerken en initiatieven in de stad een grote kans. We trekken dan ook consequent samen op met inwoners, bedrijven en andere organisaties. Het programma 'Samen maken wij onze stad' werkt daarom de komende jaren aan 3 sporen (zie RIS-dossier 2595772):

  • Initiatief vanuit de stad bevorderen en vergemakkelijken;
  • Initiatiefnemers onderling verbinden zodat een sterker maatschappelijk middenveld ontstaat;
  • En initiatief vanuit de gemeente richting de stad bevorderen.
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04